Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp. Fraktfritt över 1000kr

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.
Bokashi av certifierat original EM

Bokashi

Gör din egen jordförbättring och växtnäring med hjälp av bokashi

Bokashi betyder ”välfermenterat organiskt material” och är en teknik för att på ett enkelt sätt kompostera matrester direkt i köket. Utan dålig lukt. Efter att resterna fermenterats två veckor i bokashihinken, grävs det ner i jorden och ger en fantastisk näring till hela trädgården. Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser.  

När du gör Bokashi produceras både en levande jordförbättring och flytande växtnäring -full med goda jordmikrober som sätter fart på tillväxten i trädgården och krukväxter. Din insats leder till en ökad biologisk mångfald.

Till vår digitala broschyr om Bokashi ->

ikon löv återvinnining ikon vattna trädgård

En metod för att fermentera större volymer av organisk materia.

Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel -bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell gödselstack som tillåts brinna. De verksamma bakterierna i bokashin binder dessutom kväve och fosfor som därmed hindras från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem. Väl i jorden aktiverar bokashin mikrolivet som är basen i ekosystemet. Med bruket av tekniken under en längre tid växer biomassan till och ger en mer fertil jord med bättre struktur som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Tekniken bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extremt väder med torka och skyfall.

Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, träflis, klipprester, ogräs, etc. Det är viktigt att komma ihåg att materialet måste vara friskt och organiskt och inte ruttet, välbrunnet eller kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla både kol och kväve för att EM-bakterierna ska kunna starta fermenteringsprocessen. Läs mer här ->

Popup_Proferm

Välkommen till oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med  produkttips, nya lanseringar  och kampanjer!

Ps. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook för tips om användningen av produkterna.