Det finns många artiklar om användningen av EM® inom många olika områden och från jordens alla hörn. Några är skrivna av anställda på EMRO och publicerade på EMRO´s webbsida och andra av externa skribenter som publicerats i olika tidskrifter och magasin.

På denna sida har vi lyft fram några av de vi tycker är mest intressanta och relevanta. De flesta är skrivna på engelska. 

Så fick tjänstehunden Haiwa hjälp med sin svåra klåda

Tjänstehundförare Anneli Mattsson berättar om hur schäfern Haiwa blev hjälpt av fodertillskottet Proferm och shamponering med Wipe & Clean.

EM blev lösningen mot parasiten Giardia

På Jenzans Kennel får alla hundar EM® i form av Proferm Pets, detta för att skapa en god bakteriemiljö i tarmen, friskare djur och för att minska riskerna med resistenta bakterier.

From desperation to pride

Tanja Haase is a breeder of an old and rare North African breed, called "Barb". Her doomed mare recovered thanks to EM.

Happy sheep with healthy stomachs

Mr. Mario Kalek-Nageldinger from Germany has been using EM on his sheep for 12 years.

Mikroorganismer – En hjälp vid klåda, dålig mage och parasiter

Precis som för oss människor har många hundar idag problem med obalans i tarmfloran och på huden, något som kan visa sig genom dålig mage, klåda, eksem, parasiter och ett lågt allmäntillstånd. En hjälp i detta kan vara tillskott av hälsosamma mikroorganismer (EM®), något som både Lotta på Jenzans Kennel och tjänstehundförare Anneli med schäfern Haiwa har upplevt.

Mikroorganismer i odling och på golfbanan - Tidningen Viola 2016

”När jag började arbeta konsekvent med mikroorganismer i tomatväxthuset ökade skörden med 50%”, säger Lars-Erik Lennartsson, Mölnebo odlingar.

Kan probiotika hjälpa till att rädda bina ... och globala livsmedelssystem? - Av Nathan Gray Dec-2019

En "BioPatty" som innehåller probiotika kan hjälpa till att öka immunsystemet hos honungsbina, för att skydda kolonier från kollaps och att de kan behålla sin värdefulla roll som pollinerare av grödor globalt, enligt ny forskning.

Improving the quality of flowers

Súper Flor in Santiago, Chile, is a company that has been dedicated to gerbera flower production for almost 20 years

The healing properties of EM-X Gold - EM Journal 2015

An article from the EM Journal describing case examples in which EM-X Gold achieves healing and prevents illness - EM medicine explained by Dr. Yoshimi Tanaka.

Healthy Soil Microbes, Healthy People - The Atlantic 2013

The microbial community in the ground is as important as the one in our guts. We humans are a "superorganism", a residence of microbes who outnumber our own human cells ten to one.

Effective Microorganisms - a holistic technology for humankind - Teruo Higa

The loss of microbial activity in our environment leads to many problems. Production of food, the removal of pollutants, development of a healthy environment are all determined by microbial activity. The technology of Effective Microorganisms (EM) was developed to overcome these problems.

Jordbakterier lockar till sig djur med doft - SVT Vetenskap 9 april 2020

Goda bakterier drar till sig nyttoinsekter: en förklaring till varför Effektiva Mikroorganismer (EM) gör nytta i jorden.

Effective Microorganisms (EM®) Technology as an ecological solution for infertile river bank – Sorek River, Israel

River banks made infertile by residues of herbicides are a common problem. EM Technology® was found to be improving and hastening the establishment of the plants, their roots system and the vegetative growth, and also increasing the development of different species from the local seed bank.

Turning crap into gold: why a composting habit will change your life - The Guardian March 2020

In the era of Covid-19, we’ve had to move away from bring-your-own containers and reusable coffee cups – composting can ease the burden.

Water system - improvement and biodiversity - Nihonbashi river purification, a 10-year history

A case study of reviving a water system using activated EM (Microferm) and Bokashi fermented Muddballs and documented improvement in biodiversity and recovering the ecosystem.

The permaculture research institute present evidence on Effective Microorganisms (EM®)

There is evidence that EM inoculation to the soil can improve the quality of soil, plant growth and yield. Plants will grow exceptionally well in soils inhabited and dominated by Effective Microorganisms.

A route to co-existence and co-prosperity with microbial power - Abstract from Teruo Higa

By extensive application of EM in agriculture, animal husbandry and fishery, increasing yields manyfold, we will no longer need to destroy nature such as tropical rainforest. Even farmland unfit for agriculture due to salt damage can be made to working condition with EM.

Vår i trädgården, det spirar och surrar, ut och njut! - 2020

Ta vara på de goda förutsättningar som finns i din trädgård, uteplats eller kolonilott genom att göra den till en vildare och klimatsmart oas.

Use of EM Technology for controlling foul odors and sanitation concerns caused by massive flood in Thailand - 2011

After the massive floods, the stagnant water and water pollution promoted the growth of pathogens and mosquitoes. The technology of effective microorganisms (EM) was used to improve foul order and to reduce concerns about sanitation.