Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp. Fraktfritt över 1000kr

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.
 


Detta är EM®

EM® är en förkortning av ”effektiva mikroorganismer” och består av mer än 80 olika mikroorganismer som samlats in från naturen och återskapas i labratoriemiljö.  Grupperna aktinobakterier, fotosyntesbakterier, mjölksyrabakterier, jäst och jästsvampar spelar en extra viktig roll i blandningen som lever i symbios med varandra. Avfallsprodukterna från en är mat för den andra och det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen såsom vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Varumärket
Varumärket EM® representerar en rad mikrobiella produkter som används inom områden såsom odling, jordbruk, djurhållning, hälsovård, miljö- och vattenrening i mer än 100 länder runt om i världen.

Svensk agentur
Agriton är generalagentur för EM® på den svenska marknaden. Försäljning av EM-produkterna sker här via vår webbshop och våra återförsäljare.

Patent
Varumärket och handelsnamnet EM® tillhör EMRO och används till ett urval produkter. Dr Teruo Higa’s patent finns på JUSTIA Patents.

Mikroorganismer är encelliga organismer som inte är synliga för blotta ögat och ändå är de rikligt närvarande överallt, även på och i våra kroppar. Det var den första organismen här på jorden som gjorde livet möjligt och de är oumbärliga för vår överlevnad.

De förökar sig genom att leva av näringsämnen i deras miljö, växer till dubbel storlek och delar sig sedan i två. Det finns mikroorganismer som bygger upp och säkerställer harmoni och hälsa och det finns de som bryter ner och producerar skadliga ämnen. Båda behövs.

Den ideala balansen mellan dessa två grupper är cirka 85% ”bra” och 15% ”dåliga”. Detta förhållande är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till din hälsa eftersom de goda mikroorganismerna är väsentliga för att:

 • Bygga upp ditt immunförsvar
 • Motverka tillväxt av mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar
 • Få en fungerande matsmältning och bra absorption av näringsämnen
 • Påverka genaktiviteten

Effektiva Mikroorganismer är en blandning av ungefär 80 olika arter av hälsosamma mikroorganismer. De samlas in ifrån naturen, är inte modifierade eller manipulerade och återskapas naturligt i laboratorieförhållanden. EM är ren och skär natur.

De Effektiva Mikroorganismerna används för att öka den naturliga motståndskraften i jorden, vatten, hos växter, människor och djur.

Cocktailen av dessa användbara mikroorganismer skapades under 1980-talet av professor Dr. Higa från Japan. Han arbetade med att få fram en lösning som skulle ge jordbruket högre avkastning men med mindre kemikalier. Av en lycklig tillfällighet upptäckte han att fokus för hans forskning inte var att ”söka efter rätt bakterie” utan ”söka efter rätt mix”. Under sin forskning hittade Higa 2000 lämpliga mikroorganismer, av dessa blev 80 arter kvar och de utgör fortfarande idag grunden för EM®.

5 viktiga familjer *

EM® innehåller olika grupper av Effektiva Mikroorganismer. Varje mikroorganism har sin egen speciella uppgift och de främjar varandras effekter.

De viktigaste grupperna är fotosyntetiska bakterier, aktinobakterier, mjölksyrabakterier, svampar och jäst.

Denna blandning lever i symbios, avfallsprodukter från en är mat för den andra. Det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen som vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Aerob och anaerob

Det speciella med EM är kombination av aeroba och anaeroba mikroorganismer. Aerob betyder ”att leva med syre” och anaerob betyder ”att leva utan syre”.

I den vetenskapliga världen har det alltid antagits att dessa två grupper omöjligt kunde leva sida vid sida eftersom deras levnadsförhållanden var motsatta. Men, i naturen förekommer båda grupperna tillsammans i jorden.

Innan upptäckten av Effektiv Mikroorganismer var det uppenbart att tro att aeroba mikroorganismer var de goda och anaeroba de dåliga. Båda innehåller dock patogena och undertryckande element och båda grupperna kan göra ämnen till antioxidanter, som har positiva effekter på hälsan hos jord, växter, människa och djur.

* De 5 huvudsakliga familjerna i Effektiva Mikroorganismer:

Fotosyntetiska bakterier spela huvudrollen i aktiviteten av de Effektiva Mikroorganismerna. Genom att använda solljus och värme från jorden producerar de, genom fotosyntes, värdefulla ämnen från rotutsöndringar, organiska ämnen och skadliga gaser. Växter kan direkt absorbera de metaboliska produkterna från dessa bakterier. Dessutom främjar fotosyntetiska bakterier tillväxten av andra bakterier och binder kväve. Aktinobakterier undertrycker skadliga svampar och bakterier och kan leva tillsammans med fotosyntetiska bakterier. Mjölksyrabakterier har en kraftfull steriliserande egenskap. De undertrycker skadliga mikroorganismer och främjar en snabb nedbrytning av organiskt material. Jästproducerar antimikrobiella och värdefulla ämnen för växternas tillväxt. Deras metaboliska produkter är bland annat mat för mjölksyrabakterier och aktinobakterierna. Svampar orsakar fermentering vilket gör att organiskt material snabbt bryts ner. De dämpar odörer och förhindrar skador av skadliga insekter.

Denna teknik bygger på två grundpelare: dominansprincipen och fermentering.

Dominansprincipen

I mikroorganismernas värld finns det olika grupper. Det finns en liten grupp ”effektiva” mikroorganismer, en liten grupp ”skadliga” mikroorganismer och en stor grupp ”följare”.

I naturen jobbar gruppen av följare tillsammans med den grupp som dominerar.

Det är en ständig maktkamp mellan de effektiva (återställande/regenererande) och de skadliga (nedbrytande/försvagande) organismerna. ”Miljarder av följare” väntar helt enkelt på att se vilken av de två grupperna som vinner och blir dominant och därefter anpassar de sig och följer eller imiterar vinnaren. (Se bild). 

Där de effektiva mikroorganismerna få övertaget har de ett sjukdomshämmande inflytande. Detta kan ske i jorden, i luften eller i vattnet. Det gynnar växter, träd, jordbruk, trädgårdsodlingar och i slutändan också människors och djurs hälsa.

Genom att använda de Effektiva Mikroorganismerna i hushållet, trädgården eller i jordbruk kan du hjälpa till att främja ökningen av Effektiva Mikroorganismer överallt.

Fermentering

Effekten av EM® är delvis baserad på en kombination av fermentativa mikroorganismer.

Fermentering är en bevarande teknik där ett visst material (trädgårdsmaterial, mat mm), i en syrefattig miljö, konserveras och förädlas med hjälp av mikroorganismer.

Kolhydraterna (sockerarter och stärkelser) i materialet omvandlas till alkohol eller syror och bildar på så sätt ett naturligt konserveringsmedel. Fermentering var mycket vanligt förr i tiden då det inte fanns kylskåp eller pastörisering.

Det fermenterade materialet är rikt på hälsosamma bakterier som gynnar balansen och vitalitet i jorden, växter, djur och människor. Under fermenteringen bildas många intressanta metaboliska produkter såsom alkoholer, organiska syror, antioxidanter, vitaminer och enzymer, var och en med en fördelaktig effekt.

 • EM-teknik leds av EMRO (EM Research Organisation), ett globalt nätverk för vetenskaplig forskning och kvalitetskontroll.

 • Med EM-teknik använder du mindre eller inga rengöringsmedel, gödsel eller andra kemikalier. Resultatet är ett högre naturligt motstånd av jord, växter, människor och djur. Dessutom blir naturen och dess råvaror behandlade mer ansvarsfullt.

 • EM-teknik har använts framgångsrikt i mer än 30 år, i mer än 150 länder och i ett brett spektrum av sektorer såsom jordbruk, trädgård, hushåll, industri, vattenrening, miljö etc.

 • EM® är ett levande ämne och fungerar inte på samma sätt som ett antibiotikum eller ett kemiskt medel. EM® dödar inte utan driver bort bakterier. EM® ökar beståndet av hälsosamma mikroorganismer. Fördelen med detta är att inga onormala och resistenta stammar utvecklas.

 • Effektiva Mikroorganismer arbetar stegvis. Beroende på användningsområde kan du förvänta dig en effekt efter några minuter (odörer) och ibland några år (fertiliteten i jorden).

 • Fermentering är en gammal konserveringsteknik som säkerställer att de goda mikroorganismerna multipliceras. Slutresultatet är en högkvalitativ produkt, rik på olika metaboliska produkter såsom alkoholer, organiska syror, antioxidanter, naturliga vitaminer, enzymer osv …

 • Motsatsen till fermentering uppstår när skadliga mikroorganismer får möjlighet att utvecklas. Då ruttnar material och odörer uppstår. De metaboliska produkterna som produceras då är: ammoniak, merkaptaner, sulfider etc.

* Se filmen om EM på youtu.be/OuggMe0Y-bI

”Konkurrens måste göra plats för fredlig samexistens och delat välstånd ”

”Vår nuvarande civilisation bygger alltmer på principen om konkurrens. En överdriven tilltro till konkurrens framkallar verkligen inte känslor av generositet och samhörighet. Tvärtom förminskar den dessa och stimulerar protektionism och en önskan att hålla det goda för sig själv. Konkurrensprincipen, en gång drivkraften bakom mänsklig utveckling och framsteg, har gått så långt att den nu hotar fred, säkerhet och välstånd för hela mänskligheten.

Vi måste vidta radikala åtgärder för att överleva i framtiden.

Vi måste ändra helt på det nuvarande systemet: ge upp konkurrensen och leda vårt samhälle till harmoniska principer, samexistens och delat välstånd. För att uppnå detta måste vi titta på de största problemen som för närvarande finns inom fyra områden: livsmedelsförsörjning, miljö, hälsa och energiförsörjning.

Det här är problem som berör oss alla. Vi måste därför närma oss dem.

Jag har en stilla önskan att EM-teknik kommer bli en effektiv metod för att lösa dessa stora frågor. Om vi ​​kan övervinna problemen på detta sätt kommer vi förhoppningsvis bevittna bildandet av ett samhälle baserat på samexistens och delat välstånd. Ett samhälle där fred, säkerhet och överflöd är för alla.

Jag tror verkligen att en sådan optimistisk framtiden är en verklig möjlighet.

Från ’En jordbesparande revolution. Ett sätt att lösa våra världens problem genom effektiva mikroorganismer – 1996 Prof. Higa

Popup_Proferm

Välkommen till oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med  produkttips, nya lanseringar  och kampanjer!

Ps. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook för tips om användningen av produkterna.