Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp. Fraktfritt över 1000kr

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Det finns många vetenskapliga studier om användningen av EM® inom områden som tex jordbruk, djurhållning, vattenrening och hälsa. Överst på denna sida har vi lyft fram några av dessa studier.

Längst ner på sidan listar vi de rapporter och studier som finns på EMRO’s hemsida. Dessa är sortera per år.

På EMRO´s (Effective Microorganism Research Organisation) sida finns också många internationella fallstudier listade per område och land. Dessa hittar du här.

Rapport om effektiviteten av Wipe & Clean, biologisk rengöring från Agriton, vid användning på tre platser i Gent, Holland - 2013

Tre platser testades: allmänna toaletter, dagis och servicecenter. Resultaten visar att appliceringen av den biologiska rengöringsprodukten från Agriton gav goda resultat i jämförelse med den tidigare använda rengöringsprodukten.

Etablering av miljövänligt sjukhus med hänsyn till mänskligt och omgivningens mikrobiom - 2016

Syftet med studierna är att undersöka om effektiva mikroorganismer kan minska sjukvårdsrelaterade sjukdomar (HAI) i städning, matlagning och avfallshantering. Resultatet antyder att tillväxt av E. coli & coliform gruppen och MRSA undertrycks av tex. mjölksyrabakterier i EM®.

EM®-foder till bin är ett lovande alternativ i kampen mot Nosema

Trots att många negativa faktorer bidrar till en minskning av pollinerare är det grundläggande med forskning om alla de näringsalternativ som kan förbättra och bibehålla bikoloniernas hälsa. EM® för bin är ett lovande alternativt fodertillskott för nosemosbekämpning i bikolonier och skapar en successiva minskningar av sporer. Detta är den första studien som rapporterar om fördelarna med EM® samt dess roll i biets näringsfysiologi.

Antiinflammatoriska och immunstimulerande effekter från effektiva mikroorganismer avslöjad i funktionella genomik och metabolomanalyser – 2015

Citat: ECEM inhibited the LPS-upregulated expression of one group of, pro-inflammatory genes (iNos, Il6 and Cox2) but not another group genes (Tnf, Ccl7 and Dusp2); it also upregulated the expression of Cd1d1, which participates in antigen presentation on lipids, resulting in activation of natural killer T (NKT) cells related to infection defence and cancer.

Fermentation (Bokashi) jämfört med kompostering av organiskt avfallsmaterial. Konsekvenser för näringsförluster och CO2-fotavtryck - 2016

Att fermentera med Bokashitekniken jämfört med traditionell kompostering, resulterar i: • Lägre näringsförluster • Betydande lägre utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, NO2) • 27 gånger lägre kolavtryck per enhet slutprodukt • Mindre arbete krävs eftersom det inte behöver blandas regelbundet

Utveckling av en hållbar räk- och krabbkultur teknologi med användning av Effektiva Mikroorganismer – 2015

Utvärdering av effekten av EM i räkodling: När EM applicerades minskade NH4+ -N i vatten i genomsnitt 57% jämfört med kontrollgruppen. Minskning av parametrar som COD och NO2-N observerades också.

Effektiva mikroorganismer och deras inflytande på vegetabilisk produktion - en översyn 2013

Slutsats: EM kan förbättra grönsaks- kvaliteten och avkastningen genom att minska förekomsten av skadedjur och sjukdomar och genom att skydda mot ogräs och därmed bidra till ett hållbart jordbruk.

Apoptotisk potential för fermenteringsextrakt från effektiva mikroorganismer på mänskliga cancerceller - 2015

Citat: Here we demonstrate that the concentrated form of the EM-X from its original fluid also possess antiproliferation ability together with induction of apoptosis on the human cancer cell lines including Hep3B hepatocellular carcinoma (HCC) and KG1a acute myelogenous leukemia (AML).

Studier om tillämpning av Effektiv Mikroorganismer (EM) och CRF (gödningsmedel med kontrollerad frisättning) på näringsinnehållet i löv och avkastningen av tomater - 2014

Slutsats: vid applicering av Effektiva Mikroorganismer vid ympning, samt i kombination med ympning + växtsprutning, noterades en signifikant effekt på storleken och kommersiella avkastningen av tomater.

Utvärdering av jordegenskaper med organisk substans och införlivande av effektiva mikroorganismer - 2003

Slutsats: Införlivande av effektiva mikroorganismer (EM) ökade den biologiska jordaktiviteten, vilket bidrog till en snabb humifiering av färskt organiskt material.

Komplett genomsekvens för den metaboliskt mångsidiga fotosyntetiska bakterien Rhodopseudomonas palustris

Rhodopseudomonas palustris är en av de mest metaboliskt versatila bakterierna i världen. Denna fotosyntesbakterie är unik och anpassningsbar genom sina fyra olika strategier att köra fotosyntes.

Minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner som en följd av probiotikabaserad rengöring. En multicenter-, framtids-, interventionsstudie - 2018

Sjukvårdsrelaterade infektioner (HAI) är ett globalt problem. Kontaminering av sjukhusytor bidrar till spridningen som ej går att effektivt kontrollera med konventionell rengöring. I studien undersöktes användningen av ett probiotikabaserat rengöringssystem. Resultatet visar en tydlig koppling mellan HAI-förekomst och miljö-mikrobiota.

En innovativ strategi för sjukhusrengöring med probiotika. In vitro- och fältförsök - 2015

Syfte: Att undersöka effektiviteten för ett rengöringssystem med användning av probiotiska bakterier baserat på principen om biologisk konkurrens: Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS). Slutsats: PCHS fungerar hållbart över tid på grund av stabiliseringen genom en biofilm som minskar spridningen av patogena mikroorganismer. Probiotika är därför en effektiv produkt för att sanera sjukhusmiljön.

Förbättring av immunfunktionen med EM-X Gold - en hälsodrink med extrakt från en kultur av effektiva mikroorganismer – 2015

Syftet med studien var att undersöka effekten av EMX-Gold på mänsklig immunitet. Resultaten tyder på att det dagliga tillskottet av EM-X Gold kan vara effektivt för att hålla immunfunktionen på en hög nivå.

Formulering av effektiv mikrobiell konsortia och dess tillämpning för avloppsrensning – 2011

Resultaten visade att EM-behandlingen av avlopp minskade BOD, COD, TDS och TSS med 85%, 82%, 55% respektive 91%. Avloppets dåliga lukt och turbiditet minskades. Behandlingsprocessen är mycket livskraftig och ekonomisk. Det EM-behandlade vattnet är giftfritt och säkert att hälla bort eftersom det innehåller effektiva mikroorganismer. EM minskar miljöpåverkan av konventionella metoder.

Tillväxthämmande potential för fermenteringsekstrakt från effektiva mikroorganismer (EM-X) på cancerceller – 2004

Citat: We have shown that the double concentrate of EM-X (EM-X2) at concentrations of 20-30% by volume, had growth inhibitory activity on MDA-MB231 breast cancer cell line and K-562 chronic myelogenous leukemia cell lines.

Vetenskapliga studier om användningen av EM® 1998 - 2019

ikon mikroorganismer
Popup_Proferm

Välkommen till oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med  produkttips, nya lanseringar  och kampanjer!

Ps. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook för tips om användningen av produkterna.