EM Equibiome för hästar – förebygg och läk

Effektiva mikroorganismer för friskare hästar och stallmiljö

Equibiomes hästserie är framtagen på en helt naturlig väg och ger ofta snabba resultat. Alla produkter kan kombineras med varandra och ges tillsammans med foder och andra tillskott. Med hjälp av dessa kan du förebygga och bota många hälsoproblem i hästens mage, stallmiljö, päls och hovar.

Produkterna ingår i en holistisk serie där vi tillför goda mikroorganismer för att skapa friska miljöer i och på hästen, i stallet och ute i beteshagen. Vi jobbar för att sluta kretsloppet på ett hållbart och återbyggande sätt. Hög biologisk mångfald i kosten och i tarmarna är en av nycklarna till en välmående, frisk häst. Vi värnar om hästens välbefinnande och våra produkter bygger på ekosystemets principer.

Våra EM®-baserade fodertillskott är mjölkfria, veganska och med mycket lågt innehåll av gluten och socker. Självklart 100% naturligt innehåll och inga GMO-förändringar. 

Läs mer på Equibiome.se

Till vår digitala broschyr för EM® till hästar ->

 

För friskare djur och bättre stallmiljö

I stallet skapar Microferm en mikrobiell balans och biologisk mångfald. En minskning av infektioner märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar. Behandlat strömaterial underlättar omvandlingen av det organiska materialet i boxen och produktionen av ammoniak reduceras...

Happy sheep with healthy stomachs

Mr. Mario Kalek-Nageldinger from Germany has been using EM® on his sheep for 12 years.

Fermentera ditt flytgödsel för en förbättrad jordkvalité och tillväxt.

Genom att behandla flytgödsel med N-hance och Microferm går det att optimera ytterligare. Resultatet innebär att kvävet binds, obehaglig och skadlig lukt minskar och skorpbildning uteblir.

From desperation to pride

Tanja Haase is a breeder of an old and rare North African breed, called "Barb". Her doomed mare recovered thanks to EM.

Återvinning av grönt avfall ger en fermenterad superkompost och ett stabilt ekosystem

Att fermentera gödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel: bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell kompost* som tillåts brinna (brytas ned med syre).

Naturligt förekommande Effektiva Mikroorganismer (EM®) vitaliserar och stärker mikrolivet i jorden

Microferm är en noggrant utvald blandning av 80 olika effektiva mikroorganismer som samverkar för att återställa, förbättra och upprätthålla en sund mikrobiell balans i jorden.