Populära kategorier

Bokashi
Trädgård
Häst

EM – en förkortning för Effektiva Mikroorganismer

EM® är en blandning med över 80 olika välgörande mikroorganismer där de viktigaste grupperna är fotosyntesbakterier, mjölksyrabakterier, aktinobakterier, svampar och jäst. Mikroberna har samlats in från naturen och återskapas naturligt i laboratorieförhållanden. De är inte modifierade eller manipulerade!

EM®-teknik kan användas inom många olika områden: i djurvård, i trädgård, på åkermark, för mänskligt välbefinnande, rengöring och vattenrening. Möjligheterna är oändliga och lösningen klimatsmart!

Läs mer om vad EM är och hur det kan fungera inom så många områden ->